Livsmedelskontroll


...eller visa verksamhet efter namn:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 

Brödernas Cafe Norrköping

S:t Persgatan 101

Diarienummer: 2012-002570
Datum för kontroll: 2012-05-11

Kontrollresultat: Med avvikelse
Kontrolltyp: Oanm„ld

Kontrollpunkter med avvikelser:

02. Utbildning
  02.03 Kunskap om rutiner/instruktion
03. Personlig hygien
  03.05 Handtvättställ
06. Rengöring
  06.04 Ventilation
  06.05 Golv, väggar, tak och inredn.
07. Underhåll
  07.03 Arbetsredskap och -ytor
  07.04 Golv, väggar, tak och inredn.
08. Utformning av lokal
  08.01 Planl, utr, produkt/personalf
11. Separering/Förvaring/Hantering
  11.08 Ovidkommande föremål
12. Märkning/presentation
  12.05 Varumärkn, uppenbar risk
14. Tid och temperaturprocesser
  14.11 Iaktt. som ber. fakt. förhåll.Tillbaka

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
Livsmedel
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 16 66

Information och rådgivning
Tfn 011-15 14 54

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Senaste kontrollerna