Livsmedelskontroll


...eller visa verksamhet efter namn:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 

Restaurang Lindö

Pampusvägen, Lindö Småbåtshamn

Diarienummer: 2010-004411
Datum för kontroll: 2010-07-05

Kontrollresultat: Med avvikelse
Kontrolltyp: Oanm„ld

Kontrollpunkter med avvikelser:

05. Skadedjur
  05.03 Skyddsbarriärer
06. Rengöring
  06.02 Dokumentation
  06.03 Arbetsredskap och -ytor
  06.09 Städmaterial
11. Separering/Förvaring/Hantering
  11.07 Varuskydd
13. Mottagning
  13.02 Dokumentation
14. Tid och temperaturprocesser
  14.02 Dok, temp i kylar/frysar
  14.04 Dok, tillagning/värmebehandl.
  14.05 Dok, nedkylning
  14.06 Dok, varmhållning
  14.07 Dok, återupphettning
  14.11 Iaktt. som ber. fakt. förhåll.Tillbaka

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
Livsmedel
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 16 66

Information och rådgivning
Tfn 011-15 14 54

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Senaste kontrollerna