Ekövägen, Östra Husby

Tomterna har erbjudits tomtkön och finns nu tillgängliga för direkt köp utan krav på deltagande i tomtkön.

Sista tomten i Östra Husby

Tomternas placering på flygfoto.
Klicka för större bild

Östra Husby är beläget ca 2 mil öster om Norrköping och fungerar som centralort för Vikbolandet. I Östra Husby finns affär, apotek, vårdcentral, skola och äldreboende.

Nu återstår endast en tomt på Ekövägen. Den är belägen intill ett skogsområde och marken är bergig och lätt kuperad.

På fastigheten får endast friliggande hus uppföras. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne och minst 6 meter från gata. Detaljplanen tillåter två våningar  och max 250 m² våningsyta. Ett garage med en bygghöjd på max 3 meter eller uthus om 60 m² byggnadsyta får uppföras per tomt.
 

Fastighetsbeteckning

Storlek Adress

Pris

Bossgård 2:3

1 393 kvm

Ekövägen 30

250 000 kr

Senast ändrad den 19 februari

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
Jenny Björk
Tfn 011-15 38 26
Besöksadress
Trädgårdsgatan 21

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Mer information

Bygglovsfrågor

För frågor kring byggnadens utformning och placering kontakta bygg- och miljökontoret, tfn 
011-15 15 41 (vardagar 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00)