Ekövägen, Östra Husby

Karta över Östra Husby med tomtområdet inringat.
Klicka för större bild

Östra Husby är beläget ca 2 mil öster om Norrköping och fungerar som centralort för Vikbolandet. I Östra Husby finns affär ,apotek, vårdcentral, skola och äldreboende. 

Tre lediga tomter finns på Ekövägen som är belägen intill i ett skogsområde. Marken är bergig och lätt kuperad. 

På fastigheten får endast friliggande hus uppföras. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne och minst 6 meter från gata. Antal våningsplan varierar med läge – 1-2 våningar, max 250 m² våningsyta. Ett garage med en bygghöjd på max 3 meter eller uthus om 60 m² byggnadsyta får uppföras per tomt.
 

Fastighetsbeteckning

Storlek Adress

Pris

Bossgård 2:3

1 393 kvm

Ekövägen 30

250 000 kr

Bossgård 2:10 1 119 kvm Ekövägen 16 250 000 kr
Bossgård 2:13 1 122 kvm Ekövägen 10 250 000 kr

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
Therese Nordgren
Tfn 011-15 12 14
Besöksadress
Trädgårdsgatan 21

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter