Verksamhetsmark

För dig som söker etableringsklar mark erbjuder Norrköping utmärkta lägen för alla typer av verksamheter. Ansvarig för kommunens verksamhetsmark är mark och exploatering i samverkan med näringslivskontoret.

Vi hjälper även till med att förmedla lokaler samt kontakter till privata industritomter om det inte finns lämpliga kommunala tomter. Du som söker lokal är välkommen att kontakta näringslivskontoret.

Vad ingår i tomten?

Alla tomter som säljs är detaljplanelagda och har utbyggt vatten/avlopp och gatunät.

För övriga anslutningar, kontakta respektive leverantör. För anslutning av el och fjärrvärme, kontakta Eon Elnät  och Eon Värme. Vatten och avlopp ansluts genom Norrköping Vatten och Avfall AB.

Områden med försäljningsklar mark

I följande områden erbjuder Norrköpings kommun etableringsklar mark. För frågor om planerande och kommande områden, kontakta mark- och exploatering.

Om området: Detaljplanelagt för handel och industri. Norra delen av området har mycket gott skyltläge mot E4:an.
Tomtstorlek: 8 000-30 000 kvm
Närliggande företag: GokartArenan, McDonalds, OKQ8
Kontaktperson: Magnus Jonsberg, tfn 011-15 37 39, mex@norrkoping.se

Större etableringsområden för logistik och industri

På Händelö, Södra Malmölandet och i Herstabergs verksamhetsområde erbjuder Norrköpings kommun större logistik- och industritomter genom näringslivskontoret. Områdena utmärks alla av sina mycket goda infrastrukturlägen.

Om området: Lämpar sig för logistik eller transportintensiv industri. Närhet till hamn och järnväg. Fjärrvärme finns.
Tomtstorlek: Upp till 100 000 kvm
Närliggande företag: Green Cargo, Kuehne+Nagel, Returpak-Pet, Agroetanol, Swedhandling
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivskontoret, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40

Om området: För ytkrävande och transportintensiv logistik och industri. Närhet till järnväg och hamn, god anslutning till E4:an.
Tomtstorlek: 20 000 - 200 000 kvm
Närliggande företag: Holmen Timber, Fiberweb Sweden
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivskontoret, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40

Om området: För ej störande industri, transport och logistik. Gott skyltläge och direkt anslutning till E4:an. Fjärrvärme kan anslutas.
Tomtstorlek: 30 000 - 60 000 kvm
Närliggande företag: Stadium Solutions
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivskontoret, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40