Bygga och förändra

Småhus i Södra Långtorp.

Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan

Om du ska bygga eller förändra något behöver du oftast söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan till bygg- och miljökontoret.

Vatten vårt viktigaste livsmedel

Norrköping Vatten och Avfall

Norrköping Vatten och Avfall ansvarar för att hushållen och företagen i Norrköpings kommun har tillgång till rent dricksvatten. Och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut.

Hand som pekar på ritningar.

Detaljplaner

Vad ska hända där jag bor? Detaljplanen har svaret. Tillsammans med områdesbestämmelser innehåller den regler för hur marken får användas och bebyggas.

Lantmäteriförrättning

Behöver du ändra en fastighet, dela den, slå ihop flera till en eller förändra den på annat sätt? Då ska du ansöka om en förrättning.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter