Anpassning av ingång till hus.

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av sin bostad. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. I samband med att bidrag söks ska behovet av de olika anpassningsåtgärderna styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Anpassning av dusch.
Anpassning av badrum.

Bostadsanpassning lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.  Bostadsanpassningsbidraget söks hos kommunen där bostaden finns.

Det är kommunen som ska pröva ansökan och det är kommunen som står för kostnaden för bidragen. Kommunen tar fram förslag på lämplig lösning i samråd med den sökande, arbetsterapeut och entreprenör. I vissa fall kan återställning av den utförda anpassningen vara aktuell. Bidrag för detta kan då sökas hos kommunen.

Vad kan man få bidrag till?

Anpassning av utomhustrappa.
Anpassning av utomhustrappa.

Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Exempel på åtgärder:

  • badrumsanpassning
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • ramper

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

För mer information kontakta kommunens bostadsanpassning, tfn. 011-15 00 00
 

Bostadssamordning

Har du behov av en lägenhet som redan är anpassad? Kontakta kommunens bostadshandläggare på telefon 011-15 26 17.

Du kan även söka efter Anpassade bostäder på Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Norrköping och se vilka lägenheter som är lediga.

Senast ändrad den 14 april

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
Bostadsanpassning
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 16 66

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

E-tjänster och blanketter