Avfall och återvinning

Den 1 april 2014 gick Norrköpings kommuns avfallsverksamhet samman med Norrköping Vatten AB och bildade Norrköping Vatten och Avfall AB.

Vår uppgift är att leverera ett gott dricksvatten till dig, rena ditt avloppsvatten och ta hand om ditt avfall – allt med miljön i fokus!