Skolmatsedel

Skolmatsedeln omfattar de förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, där kommunens gemensamma kostproduktion (skolrestauranger) svarar för skolmaten.

Vill du som förälder eller elev ha koll på skolmaten i din smartphone, ladda ner appen " Skolmaten" och få aktuell matsedel för just din skola varje vecka. I appen går det att se matsedel för en treveckorsperiod åt gången. Appen finns för båda Apple (Appstore) och Android (Google Play)

Skolmatsedlar för april 2015

Skolmatsedlar för maj 2015

Skolmatsedlar för juni 2015

Riktlinjer för kosten inom barn- och ungdomsverksamheterna

Barn- och ungdomsnämnden reviderade den 26 mars 2009 riktlinjerna för kosten. Riktlinjerna ska vara vägledande för chefer och personal vid lokala tillämpningar, som till exempel när en förskola lagar egen mat. Riktlinjerna gäller bara för verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, till exempel för förskolor, grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Råd för bra mat

Norrköpings kommun följer Livsmedelsverkets råd om mat i skola och förskola.

Senast ändrad den 28 maj

Kontakt

Kostenheten
Hospitalsgatan 11
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 34 52
Fax 011-15 34 50

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Let's eat bloggen