Lärande IKT

Lärande IKT ingår i Systemförvaltning 1 Utbildning.på IT-enheten.

Vi arbetar med:

  • UTsIKT
  • En-till-En
  • Lärplattor
  • PIM
  • Interaktiva produkter
  • Media, streamad film

Vårt syfte är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att tillhandahålla hög kompetens inom informationsteknologi och pedagogik kombinerat med kunskap från kommunal verksamhet.

Vårt övergripande mål är att leverera tjänster till verksamheterna för att ge barn, elever och pedagoger i Norrköpings kommunala förskolor och skolor förutsättningar att lyckas i sitt lärande.

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Mer information