Vikbolandsskolan

Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 340 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Vår vision

Skolans personal har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Den pedagogiska dokumentationen under elevens skoltid är ett viktigt och aktivt verktyg för att få en kontinuitet för eleverna.

I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Våra profiler

Under tidigare år har vi deltagit ett projekt tillsammans med Skolverket och Östsam för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet har fortsatt trots projektets slut och berör bland annat utomhuspedagogik, vilket gör att vi använder Skolskogen mycket bland de yngre eleverna.

För 7-9 har inriktningen i projektet riktat sig mot entreprenörskap där näringslivet, särskilt det lokala näringslivet, har ett nära samarbete med oss och hjälper våra elever att förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Dokument

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Sök och jämför grundskolor

Mer om Vikbolandsskolan

Adress:

Bossgårdsvägen 9 
610 24 VIKBOLANDET

Tfn 011-15 14 49

Skicka e-post

Profiler:
Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

Antal elever: 340

Årskurser: F-9


Rektor
Adalheidur Östlund
011-15 14 15
Rektor
Ellenor Lindroth
011-15 14 51

Mailadresser till rektorer:
adalheidur.ostlund@edu.norrkoping.se
ellenor.lindroth@edu.norrkoping.se

Kurator
Sofia Stafstedt
011-15 14 65

Sjukanmälan
För F-3 görs sjukanmälan till respektive arbetslag eller till expeditionen. Lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar när du ringer.
För 4-9 ringer du Talsvar på telefonnummer 011-15 64 00. Information om hur Talsvar fungerar hittar du under våra lokala dokument

Arbetslag A
011-15 14 13

Arbetslag B
011-15 14 64

Arbetslag C
011-15 14 33

Arbetslag D
011-15 14 66

Expedition
011-15 14 49

Karta

Vikbolandsskolan