Ljuraskolan

Ljuraskolan, granne med Centralbadet och Vasaparken, är centralt belägen i Norrköping med gångavstånd till både skog och centrum.

På Ljuraskolan arbetar vi aktivt med samverkan mellan de olika verksamheterna grundskola, fritidshem, öppen 10-12-årsverksamhet (GALS) och grundsärskola.

På Ljuraskolan använder vi oss av modern teknik i undervisningen, klassrummen är utrustade med smartboard och datorer.

Vi har en planerad rast verksamhet som leds av en utbildad pedagog.

Grundskola
Grundskolan är indelad i arbetslag F-1, 2-3 och 4-6. Vi har fritidshem uppdelat på fyra olika avdelningar indelade efter elevernas åldrar. Där arbetar vi med att eleverna ska utveckla olika förmågor så som samarbetsförmåga, social förmåga, empati, trygghet och respekt för varandra.

I åk 4-6 har vi en profilverksamhet som bygger på elevernas egna intressen och val. T.ex. dans, basket, bollsport, teater, skoltidning, slöjd och experiment/teknik.

Grundsärskolan - träningsskolan
Träningsskolan har idag 9 elever i åldrarna 7 - 12 år. Här finns även fritidshem. Vi arbetar med tydliga mål, anpassat arbete både med individens och till gruppens utveckling.

Vårt mål är att skapa tillfällen som ger eleverna möjligheter att öka medvetenheten om sig själva och förstå sin roll, som en del i ett socialt sammanhang.
 

Ljuraskolans dokument

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Sök och jämför grundskolor

Mer om Ljuraskolan

Adress:

Albrektsvägen 29-31 
603 50 NORRKÖPING

Skicka e-post

Profiler:
Grundsärskola, nära till skog

Antal elever: 307

Årskurser: F-6


Rektor
Christine Carlfjord

011-15 32 35

Sjukanmälan dygnet runt:
011-15 12 23 (telefonsvarare)

Expeditionen
011-15 23 89

Kurator
011-15 18 29

Skolsköterska
011-15 32 27

Specialpedagog
011-15 32 26

Personalrum
011-15 32 46

Karta

Ljuraskolan