Grundskolans studie- och yrkesvägledning

Den kommunala grundskolan i Norrköping erbjuder en kvalificerad och välorganiserad vägledning för alla.

Du som är elev får tillgång till

  • vägledningssamtal, som ska leda till väl underbyggda val och ökad förmåga att fatta självständiga beslut.
  • information om utbildningsvägar, skolor och arbetsmarknad.
  • kontakter med arbetslivet i olika former, bland annat genom PRAO-verksamhet.
  • möjlighet att göra intressetester och framtidsplanering.
  • stöd med valet till gymnasiet.

Du som är vårdnadshavare/målsman

  • får vara delaktig i vägledningen.
  • får kunskap om studie– och yrkesvägledningens handlingsplan och organisation.
  • blir inbjuden till informationskvällar.

Yrkesetiska regler

Studie- och yrkesvägledarna i Norrköping arbetar efter Sveriges vägledarförenings etiska riktinjer.

Senast ändrad den 12 maj

Kontakt

Kontaktperson
Per-Olof Malmgren
Studie- och yrkesvägledare, Mosstorpskolan
Tfn 011-15 18 66

Skicka e-post

Ytterligare kontaktuppgifter

Borgsmoskolan
Hans Löfqvist
Tfn 15 31 05

Djäkneparken
Monika Jonsson
Tfn 15 31 56

Ektorpsskolan
Anna Wedin
Tfn 15 31 70

Enebyskolan
Jan-Olov Olsson
Tfn 15 32 00

Hagaskolan
Benny Johansson
Tfn  15 32 69

Hultdalsskolan
Jan-Olov Olsson
Tfn 15 13 99

Mosstorpskolan
Per-Olof Malmgren
Tfn 15 18 66

Navestadsskolan
Elisabet Wåhlin
Tfn 15 32 83

Råsslaskolan
Stefan Åkerblom
Tfn 15 36 37

Söderporten
Stefan Åkerblom
Tfn 15 36 37

Vikbolandsskolan
Benny Johansson
Tfn 011-15 14 55