Våra grundskolor A-Ö


 

Tänk dig en skola som är öppen för alla. En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. En skola som vill hjälpa till att skapa möjligheter och en trygg plattform för livet. En skola som Norrköpings Skola, kort och gott.

Vårt sätt att tänka och arbeta präglas av att varje ålder och varje individ har olika behov. Därför utvecklar vi metoder för kreativt lärande inom alla ämnesområden och för alla åldrar. Genom vår storlek, med cirka sextio egna enheter i Norrköpings kommun, kan vi erbjuda en unik mix av bredd, valfrihet och kontinuitet.

Norrköpings skolor genomgår en snabb och tydlig utveckling i syfte att skapa större likvärdighet mellan de olika enheterna och en jämn och hög kvalitet. I detta arbete har stöd tagits framförallt i forskningen om pedagogers och lärares yrkesutövande.

I forskningen om lärande i skolan framhålls att det att man lägger grunden för att eleverna ska uppnå goda resultat genom en omfattande och rik undervisningsrepertoar, samt en förmåga att variera och anpassa undervisningens form och innehåll till skilda kontexter och elevernas olika förutsättningar.

Senast ändrad den 11 maj

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Sök och jämför grundskolor