Placeringshandläggarna svarar på frågor

Vänd dig till placeringshandläggarna på utbildningskontoret om du har frågor om kommunens förskoleverksamhet, till exempel om ditt barns placering eller köstatus, köregler, vilka förskolor som finns eller vilka taxor som gäller. Placeringshandläggarna svarar också på frågor om placeringar i grundskolorna, förskoleklasserna och i fritidshem.

Placeringshandläggarna har även hand om debiteringen av barnomsorgsavgifter och svarar på frågor om detta. Inkomstuppgift - barnomsorg ska skickas till: Norrköpings kommun, Placeringshandläggarna, Drottninggatan 24, 601 81 Norrköping.

Kolmården, Krokek, Kvillinge, Graversfors, Jursla, Åby, Simonstorp, Vikbolandet, Vånga, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Klockaretorpet, Borgs villastad och Eksund:
Yvonne Pettersson
011-15 79 42

Eneby, Pryssgården, Karlshov, Haga, Matteus, City, norra innerstaden och Svärtinge:
Anita Trygg
011-15 53 03

Lindö och Oxelbergen:
Pia Jakobsson
011-15 78 14

Rambodal, Smedby, Brånnestad, Tallbacken, Ånestad, Bjärby, Hageby, Navestad och Åselstad:
Ilona Konstantinidou
011-15 39 75

Skarphagen, Ektorp, Vilbergen, Kättsätter, Kårtorp, Ljura, Kneippen och Klingsberg:

Agneta Sköld
011-15 20 62

Senast ändrad oktober 2014

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us