Förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Norrköpings Skola är samlingsnamnet på alla kommunala förskolor och grundskolor. Norrköpings Skola har tre ledord: Nyfiken, Nytänkande och Nära. Vi ser dessa som kvaliteter som ska utvecklas i alla verksamheter. Förskola ska finnas i den omfattning du behöver för att kunna arbeta eller studera eller för barnets eget behov. Det finns tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Förskolan har egen läroplan

De 3-5-åringar som inte redan går i förskoleverksamhet erbjuds plats i förskola efter ansökan 15 timmar i veckan under samma terminstid som grundskolan. Platsen är avgiftsfri och erbjuds från hösten det år barnet fyller tre år.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anger vad förskolan har för övergripande mål och de värden som ska ligga till grund för verksamheten. Olika förskolor kan erbjuda olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt, till exempel utomhuspedagogik, Montessori- eller Waldorfpedagogik.

Placeringshandläggarna svarar på frågor

Du kan vända dig till placeringshandläggarna på kommunens utbildningskontor om du har frågor om kommunens förskoleverksamhet, till exempel om ditt barns placering eller köstatus. Placeringshandläggarna har även hand om debiteringen av barnomsorgsavgifter och svarar på frågor om detta.

Du kan göra anmälan till förskoleverksamhet direkt på webben. Inkomstuppgift - barnomsorg ska skickas till: Norrköpings kommun, Placeringshandläggarna, Drottninggatan 24, 601 81 Norrköping.

Gemensam barnomsorg med Linköping

Om du bor i Norrköping men arbetar i Linköping kan också välja du ha ditt barn i någon av Linköpings kommunala förskolor. Kontakta Linköpings kommun via deras växel 013-20 60 00. Du kan också ansöka om barnomsorg på www.linkoping.se.

Förskoleutveckling i Norrköpings Skola

Norrköpings Skola satsar på att utveckla lärandemiljöerna i förskolan. Ett kreativt centrum har startat i förskolan där pedagoger kan få utbildning och praktik i dokumentation och lärande i förskolan. Arbete pågår också för att utveckla pedagogernas kunskaper om läsinlärning, läsförståelse, matematik, språk och lärande, NO och teknik.

Norrköpings förskolor genomgår en snabb och tydlig utveckling i syfte att skapa större likvärdighet mellan de olika enheterna och en jämn och hög kvalitet.
 

Senast ändrad den 12 maj

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Sök förskoleplats
Sök och jämför förskolor

Mer information