Enebyskolan

Enheten på Enebyskolan erbjuder undervisning för elever år 1-9 med rörelsehinder samt ytterligare funktionsnedsättningar (Rh-enhet).

Mål

Vårt mål är att varje elev ska få den bästa skolgången utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi strävar efter att

  • eleverna ska klara de nationella målen för att kunna fortsätta i något av de nationella gymnasieprogrammen
  • varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan
  • alla ska ha tilltro till sin förmåga och klara av de krav som skolan och livet ställer dem inför.

Arbetssätt

Alla elever har klasstillhörighet i ordinarie klasser. Vår strävan är att eleven följer undervisningen i klassen, men om önskan och behov finns sker undervisningen i våra egna lokaler, där vi kan bedriva både individuell- och gruppundervisning.

Tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor, undervisande lärare och elevassistent, gör vi en individuell studieplan för elevens skolgång.

På Rh-enheten har varje elev en egen arbetsplats och tillgång till anpassade hjälpmedel och eget anpassat undervisningsmaterial.

Samverkan med andra

Vi arbetar i ett flexibelt team som består av specialpedagog, pedagog och elevassistenter. Vi har bred kompetens och stor erfarenhet.

Vi har ett nära samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen (BuH).

I vårt uppdrag ingår också att erbjuda handledning till förskolor och skolor.

Adress Taborsbergsvägen 83, 602 08 Norrköping
Kontaktperson Anneli Wikström
Tfn 0725399587
E-post enebyskolan@edu.norrkoping.se
Hemsida www.norrkoping.se/enebyskolan

Senast ändrad april 2014

Kontakt

Utbildningskontoret
Drottninggatan 24
602 24 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Kontaktperson
Britt Kronelind/Nockmar
Tfn 011-15 21 84 

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter