Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 6 av 6

6. Transportörens ansvar

Anteckningsskyldighet

Den som transporterar farligt avfall ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

  • från vem avfallet kommer
  • vilken mängd som transporteras årligen
  • på vilket sätt och vart avfallet transporteras.

Kontakt