Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 5 av 5

5. Avgift

För verksamheter med fast årlig avgift ingår tillsynsbesöket i avgiften. För övriga verksamheter tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa.