Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 4 av 5

4. Efter besöket

Efter besöket skickar vi ut en rapport som summerar besöket. Vi kommer att följa upp eventuella brister på olika sätt, beroende på typ av åtgärd och omfattning.