Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 3 av 5

3. Punkter att gå igenom under ett tillsynsbesök

Vi bokar in besöket i förväg och beräknar att det tar cirka tre timmar. Vi följer en särskild checklista och kommer att gå igenom och diskutera följande områden:

  • Gödselhantering (lagring och hantering).
  • Spridning av gödsel (skyddsavstånd och dokumentation).
  • Växtodlingsplan, markkartering, balansberäkningar.
  • Bekämpningsmedel (lagring, hantering och användande av godkända medel).
  • Spridning av bekämpningsmedel (skyddsavstånd, utrustning, behörighet och sprutjournal).