Hantera avfall

Översikt - Steg 4 av 5

4. Anmäl mellanlagrig av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Vad är mellanlagring?

Mellanlagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan plats än där det har uppkommit. Det förutsätter att avfallet lagras i samma skick som när det blev avfall. Det vill säga att ingen bearbetning får genomföras.

Hur länge kan man mellanlagra?

För att räknas som mellanlagring får avfallet lagras:

  • i upp till ett år innan det slutligen omhändertags
  • i tre år innan det återvinns eller behandlas.

Om lagring sker längre tid än så, räknas det som deponering och är tillståndpliktigt oavsett mängd.