Tobaksförsäljning

Översikt - Steg 3 av 3

3. Sanktionsmöjligheter

  • Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i tobakslagen kan du som näringsidkare meddelas en varning eller förbjudas att fortsätta din försäljning under högst sex månader. Överträdelser kan medföra straffansvar enligt brottsbalken.
  • Beslut om sanktioner enligt tobakslagen kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Kontakt