Tobaksförsäljning

Översikt - Steg 2 av 3

2. Villkor för tobaksförsäljning

  • Anmälningsplikten gäller all försäljning till konsumenter. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten.
  • Tobaksvaror får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning av tobaksvaror är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. Syftet med egenkontrollprogrammet är främst att se till att åldersgränsen följs och att ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Dessutom ingår att kontrollera att tobaksvarorna har en korrekt varningsmärkning.

I vår tillsyn ingår kontroll minst en gång per år. Vi genomför också kontrollköp av tobak.

Tipsa oss om verksamheter som säljer tobak till minderåriga
Vi har tagit fram ett vykort som du kan skicka in kostnadsfritt till oss för att tipsa om någon som säljer tobak till personer under 18 år. Du hittar vykortet i länken nedan.

Kontakt