Tobaksförsäljning

Översikt - Steg 1 av 3

1. Sälja tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten, innan försäljningen börjar. Det görs skriftligen på en anmälningsblankett. Till anmälan ska man bifoga ett egenkontrollprogram.

Blanketter för anmälan hittar du i blankettarkivet. Underlag för egenkontrollprogram finns att hämta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Kontakta gärna tillståndsenheten om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når dem via kommunens växel, 011-15 00 00.

Kommunen får för sin verksamhet ta ut en årlig tillsynsavgift:

Kontakt