Registrera livsmedelsverksamhet

Du ska registrera din livsmedelsverksamhet hos bygg- och miljökontoret

  • Innan du startar en ny verksamhet
  • Innan du tar över en befintlig verksamhet

När du gör en väsentlig ändring i verksamheten ska du informera oss om det.

Livsmedelskontrollen är delvis finansierad med avgifter som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften ska varje år betalas av den som driver verksamheten.

När din registrering i e-tjänsten är genomförd kan du öppna din verksamhet. Du som använder blanketten får en bekräftelse från oss efter några dagar och kan då öppna verksamheten. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå öppna 10 vardagar efter det att du lämnat in din registrering till oss.

Anmäl när verksamheten upphör

Kom ihåg att anmäla till oss när du tar över eller avslutar en verksamhet.

Kunskapskrav

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen samt förordningar.

Kontakt