Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du startar ny, tar över, eller ändrar i din befintliga livsmedelsregistrering ska du registrera det till bygg- och miljökontoret i god tid i förväg. Om du ska upphöra med din livsmedelsverksamhet ska du också anmäla det till bygg- och miljökontoret.

Den offentliga kontrollen är delvis finansierad med avgifter som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften ska varje år betalas av den som driver verksamheten.

När din registrering i e-tjänsten är genomförd kan du öppna din verksamhet. Du som använder blanketten får en bekräftelse från oss efter några dagar och kan då öppna verksamheten. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå öppna 10 vardagar efter det att du lämnat in din registrering till oss.

Anmäl när verksamheten upphör

Kom ihåg att anmäla till oss när du tar över eller avslutar en verksamhet. Uppgifterna ligger annars kvar i vårt system. Det innebär att du riskerar att få en faktura på avgift för årlig kontroll av en verksamhet som du inte längre har.

Kunskapskrav

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen samt förordningar.

Kontakt