Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen och har sitt säte i Strängnäs. Tillståndsmyndighet i Norrköpings kommun är tillståndsenheten som organisatoriskt ligger under bygg- och miljökontorets livsmedelsenhet.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens och kommunens tillståndsgivning finns samlade i Svensk Författningssamling 1994:1000 med ändringar år 1996, 1998, 1999, 2000 och 2001.

Kontakt