Livsmedelsföretagare

Livsmedelslagen gäller alla som regelbundet och organiserat hanterar livsmedel. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ansvaret för att kontrollera att du som företagare följer lagen samt förordningar, både i anläggningarna och då livsmedlen hanteras.

Kontakt

Aktuellt

Starta livsmedelsföretag