• Uteservering
  • Evenemang
  • Torghandel
  • Marknad/loppmarknad
  • Kiosk
  • Food trucks
  • Skyltar, affischering och varuexponering
  • Cirkus/Tivoli