Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med tekniska kontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping; genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Översikt - Steg 3 av 4

3. Vad behöver jag tillstånd för?

  • Uteservering
  • Evenemang
  • Torghandel
  • Marknad/loppmarknad
  • Kiosk
  • Food trucks
  • Skyltar, affischering och varuexponering
  • Cirkus/Tivoli

Kontakt