Norrköpings näringslivsråd

Näringslivsrådet består av 14 representanter från olika branscher i näringslivet och från Norrköpings kommuns näringslivsavdelning.

Rådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till näringslivsavdelningen och att ge ledningen i kommunen en bättre insikt om hur det är att vara företagare i Norrköping. Målet är att hitta konkreta strategier som gör det bättre för företagare.

Ronny Fyhr, VD på Renall, är näringslivsrådets ordförande.

Kontakt:
naringslivsradet@norrkoping.se

Topp 20 år 2020

Näringslivsrådet och kommunledningen har satt upp målet att Norrköping ska nå topp 20 i Svensk Näringslivs ranking år 2020.

För att nå dit har rådet enats om tre områden som man tycker att kommunen borde fokusera lite extra på:

  • Service och bemötande mot företag.
  • Kommunens beskrivning av sin vision.
  • Målsättningar samt upphandlingsprocessen.

Kontakt