Landsbygdsråd

Landsbygdsrådet ska verka för Norrköpings landsbygdsprograms genomförande. Rådet ska bevaka och arbeta med löpande frågor som rör landsbygdsutveckling samt ha ett sammanhållande ansvar.

Landsbygdsrådets uppgifter är att:

 • Bereda och samordna landsbygdsfrågor inför beslut i kommunstyrelsen- och fullmäktige.
 • Samordna gemensamma informationsträffar med nämnderna om landsbygdsfrågor.
 • Vara remissorgan för nämnder i frågor som rör landsbygden.
 • Stödja och stimulera lokala initiativ och lokal utveckling.
 • Etablera goda kontakter med byalag/lokala utvecklingsgrupper, Norrköpings byforum, företag och andra organisationer, föreningar och aktörer för bygdens utveckling.
 • Besluta om årligt utvecklingsbidrag (bygdepeng) samt projektinriktat bidrag till byalag/lokala utvecklingsgrupper.

Kommunens landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist bistår landsbygdsrådet. I skärgårdsfrågor sker samordning med skärgårdsutvecklare Carl-G Hamilton.

Rådet

Landsbygdsrådet består av följande politiker:

 • Karin Jonsson (C), ordförande
 • Christer Frey (M), vice ordförande
 • Rikard Carlsson (S)
 • Kerstin Sundquist (MP)
 • Sandra Karlsson (SD)
 • Gunnar Asserhed (L)
 • Lars-Göran Arvidsson (KD)
 • Lelle Karlsson (V)

I rådet finns också kommunens landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist och skärgårdsutvecklare Carl-G Hamilton.

Kontakt