Byalag/utvecklingsgrupper

I kommunen finns ett antal föreningar som arbetar för sin bygds utveckling. Byalag/råd, utvecklingsgrupper eller motsvarande har en förenande roll, där boende, föreningar och företag kan samlas för lokalt utvecklingsarbete och jobba för bygdens framtid och utveckling.

Behöver du/ni hjälp att mobilisera din trakt och bilda ett byalag/råd är du välkommen att kontakta kommunens landsbygdsutvecklare för stöd. Mer om din närmaste förening hittar du på följande hemsidor:

Arkösunds Intresseförening, AIF
http://www.upplevarkosund.se/

Intresseföreningen Simonstorparna
http://simonstorp.net/

Skärkinds Byalag
http://skarkind.se/

Framtid Vikbolandet
http://vikbolandet.se/

Vångabygdens utvecklingsgrupp, VBU
http://www.vangabygden.se/

Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet
http://hultsbruk.se/

Kontakt