Vi behöver dig inom vård och omsorg i sommar


Här söker du sommarjobb inom vård och omsorg!

Välkommen med din ansökan


Norrköpings kommun söker dig som gillar utmaningar och som vill arbeta med människor. Vi söker semestervikarier under perioden juni–augusti till vård- och omsorgskontorets olika verksamheter.

För att arbeta i våra verksamheter måste du:

 • ha fyllt 18 år
 • kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

 • körkort
 • arbetat inom vård och omsorg tidigare

Vi behöver över 800 semestervikarier till sommaren 2018. Vi kallar till intervjuer fortlöpande under våren 2018 och det är via denna sida man kommer att kunna skicka in sin ansökan.

Att arbeta inom vård och omsorg

Det finns många olika arbetsuppgifter inom vård och omsorg och personerna som behöver stöd och omsorg är i alla åldrar. Du ger stöd och service till dem så att de ska kunna klara av sitt dagliga liv och få en meningsfull vardag. Alla personer är olika och behöver olika mycket stöd och omsorg.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • samtala
 • ge medicin
 • dokumentera det du gör
 • klä på personen
 • stötta vid toalettbesök
 • laga mat
 • följa med till affären
 • hjälpa till i duschen
 • följa med på fritidsaktiviteter
 • städa

Viktiga datum

Slutet av januari
Rekryteringen öppnar - Sök sommarjobb!

Maj
Tredje rekryteringsomgången drar igång!

1 juni
Första arbetsperioden börjar

Vi har intervjuer löpande under hela våren.

Mer information om våra verksamheter

Hemtjänst

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara sig själv. Målet är att personen ska kunna klara så mycket som möjligt själv, men få stöttning med vissa delar för att klara av sin vardag.

 

Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvaret för de som behöver hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, i hemmet.

Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av landstinget. Hemsjukvård kan ges under en kortare eller längre tid och utgår från behov.

Särskilt boende för äldre

På äldreboendet har personen en mindre bostad med ett lägenhetsbundet trygghetslarm och närhet till personal för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser, hela dygnet. Måltider serveras i det gemensamma matrummet, men det går också att äta i sin egen lägenhet. Det finns också möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Den fysiska miljön skiljer sig åt mellan olika äldreboenden, allt från en mindre lägenhet, eget rum eller i vissa fall delat rum med någon annan.

Korttidsboende för äldre

Korttidsboende är ett särskilt boende som för personer som behöver annat boende i kortare perioder. Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid. En del bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Boenden för personer med funktionsnedsättningar

I Norrköpings kommun finns olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättningar. Boendena är till för de som har svårt att klara sig i en egen bostad och behöver närhet till personal som kan stötta. Det finns servicebostäder där personerna har egen lägenhet och där personalen finns nära. Det finns också gruppbostad där de boende har gemensamma rum för att laga mat och umgås.

Boendestöd

De personer som har en lindring utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga göromål. Denna hjälp ges av boendestödsgrupper. Det finns boendestöd för neuropsykiatri, boendestöd för lindrigt utvecklingsstörda och boendestöd inom psykiatri. Personerna kan få hjälp med sysslor i hemmet så som matlagning, inköp, städning och tvätt. Personerna kan också få stöttning med fritidsaktiviteter, sport och motion samt i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, familjemedlemmar med mera.

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är till för de personer som har stora funktionsnedsättningar som inte går över och som behöver hjälp med att klara av dina grundläggande behov, till exempel att klä på dig och gå på toaletten.

 

Kontakt