Jobba som vikarie i Norrköpings kommun

Här kan du anmäla ditt intresse i våra vikariebanker om du vill arbeta som vikarie i Norrköpings kommun. Det är en intresseanmälan och ingen garanti att vi har en vikarietjänst som passar just dig.

Hur fungerar det?

Som vikarie anmäler du ditt intresse i vikariebanken och du anger själv vilka dagar och tider du har möjlighet arbeta. Du ska ha möjlighet att komma med kort varsel, vikariera från några timmar till längre tid. Du anger själv när du kan arbeta och behöver inte vara tillgänglig varje dag.

Efter det att vi har mottagit din intresseanmälan/ansökan så kallas du på intervju. Vi kontrollerar dina referenser samt dina betyg, intyg och utdrag ur polisens belastningsregister (beställ utdrag).

Om allt går bra hamnar du i Vikariebanken. När ett vikariebehov uppstår bokas du direkt genom Vikariebanken.


Nedan finner du länkar till våra vikariebanker med information om vad som gäller för respektive verksamhet:

Länk till vikariebank för Skola och barnomsorg

 

Länk till vikariebank för särskilt boende äldre, hemtjänst och hemsjukvård

Länk till vikariebank för verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF)

Länk till vikariebank för kostenheten

Länk till vikariebank för flyktingmottagning