Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-06-11

Tas ner: 2018-06-22

Datum för sammanträde: 2018-06-18

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-06-08

Tas ner: 2018-06-30

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 45-57

Anslaget: 2018-06-08

Tas ner: 2018-06-30

Datum för sammanträde: 2018-06-07

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 26

Anslaget: 2018-06-18

Tas ner: 2018-07-10

Datum för sammanträde: 2018-06-07

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 21-25, 27-29

Anslaget: 2018-06-14

Tas ner: 2018-07-06

Datum för sammanträde: 2018-06-12

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: § 20-26

Anslaget: 2018-06-01

Tas ner: 2018-06-25

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: § 119 - 142

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-16

Datum för sammanträde: 2018-06-13

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 143-174

Anslaget: 2018-06-11

Tas ner: 2018-07-03

Datum för sammanträde: 2018-05-28

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 77 - 90, 92 - 94

Anslaget: 2018-06-19

Tas ner: 2018-07-12

Datum för sammanträde: 2018-06-18

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 106 - 107, 121

Anslaget: 2018-05-29

Tas ner: 2018-06-21

Datum för sammanträde: 2018-05-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 239-269

Anslaget: 2018-06-08

Tas ner: 2018-06-30

Datum för sammanträde: 2018-05-29

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 270-296, 299-300

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-10

Datum för sammanträde: 2018-06-11

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 301-327

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-13

Datum för sammanträde: 2018-06-19

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 343,352

Anslaget: 2018-06-13

Tas ner: 2018-06-27

Datum för sammanträde: 2018-06-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 33-40

Anslaget: 2018-05-30

Tas ner: 2018-06-21

Datum för sammanträde: 2018-05-15

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 76-117

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-12

Datum för sammanträde: 2018-06-12

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 118-139

Anslaget: 2018-06-08

Tas ner: 2018-06-30

Datum för sammanträde: 2018-05-24

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 66-85

Anslaget: 2018-05-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-05-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 396

Anslaget: 2018-06-07

Tas ner: 2018-06-28

Datum för sammanträde: 2018-05-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 454-493

Anslaget: 2018-06-08

Tas ner: 2018-06-29

Datum för sammanträde: 2018-06-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 494-496

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-11

Datum för sammanträde: 2018-06-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 497-549

Anslaget: 2018-06-14

Tas ner: 2018-07-06

Datum för sammanträde: 2018-06-14

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 550

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-12

Datum för sammanträde: 2018-06-19

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 551-553

Anslaget: 2018-06-13

Tas ner: 2018-07-05

Datum för sammanträde: 2018-06-12

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 133-134 omedelbar justering

Anslaget: 2018-06-20

Tas ner: 2018-07-12

Datum för sammanträde: 2018-06-13

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 74-81

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-09

Datum för sammanträde: 2018-06-14

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 30

Anslaget: 2018-05-30

Tas ner: 2018-06-21

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 52, 55-58, 62,64-65

Anslaget: 2018-06-14

Tas ner: 2018-07-06

Datum för sammanträde: 2018-06-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 67,71

Anslaget: 2018-05-31

Tas ner: 2018-06-22

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 99-108

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-06

Datum för sammanträde: 2018-06-14

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 103

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-06-12

Tas ner: 2018-07-13

Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna), del 2

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-06-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-05-03

Tas ner: 2018-08-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt